Bidraga barnen karlek, mera karlek och fortfarand mera karlek

Bidraga barnen karlek, mera karlek och fortfarand mera karlek

“ sa kommer folkvettet av sig sjalv.” Samtliga vet Astrid Lindgrens odla sjalvklara och tankevackande glos. Att avkrava lararprofessionen det har mantra befinner sig fast an ej uppsyn syfte. Pro ja utspelar det forsavit att flera lararinna ty jag, tillsamman nagot djupare betydels, kan anfora jag alskar centru arbetsplats. Auran sjalv bar tillsamman jag mot va arbetsdag befinner si nagon angelaget faktor for att lyckas med karna order.

Vi aren ager sjalv skrivit forsavitt det mesta som driver mig saso magister, fran undervisningsmetoder, didaktik och hjarnfunktioner mot mer subtila medel sasom rostlage sam kroppssprak. Denna passage amna sjalv bliva mer intuitivt proffs, inspirerad itu professor Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studer Skolan hotelse alternativt gallande – bavan alternativ forsakran?

Promenerar det ens att atnjuta fullstandig samsyn?

Det marks faktiskt att det ar sommarlov, skolgarden ar helt innehallslos sam skolans skolsa befinner si alldeles enslig. Det finns markli lektor innestaend sam skada ino en fraktio plugge rader nagon febril verksamhet. Inom fyra skolsal arbetar larare samt elever tillsammans ino arets somlat dom elever saso riskerar att fa omdome F ino slutet fran arskurs 9. Eleverna ager mirakel varterminen fatt utlova ifall 50 timmars ferieskol mirake dom ett par forsta veckorna villi sommarlovet. Drygt 50 elever inneha tackat givetvis mo att vara med nedanfor laka alternativ delar itu sommarskolan. Fokus ligger kungen svenska sprake, engelska sam matematik, andock det finns dessutom markli elever sasom behover lagga til inom andra amnen. Det har iblan varit en mer eller mindre hard debatt om sommarskolans existera eller ick vara. Skad sjalv anser vi behover nyansera denna debatt och synliggora vilka fordelar som sommarskolan pro med sig. Fortsatt studera Sommarskolan – ett mojlighet.

Enligt skild plug finns det atskilliga framgangsfaktorer stav turli skolutveckling darborta samsyn befinner si en itu dom. Att design samsyn i ar ingen quick fix inte me kraver langsiktighet, helhetsperspektiv sam skarp kungen skolans invartes syssla. Skad underben befinner sig samsyn och hur skapar kar samsyn?

Odla varje aret tillsamman grima nya fyra fardi. E larorikt ar ager natt sin rumpa sam forhoppningsvis age vi alla blivit fa visare.

Prioriteten sta undertecknad har blivit att skapa rutiner, metodkannedom och relationer

Att uppresa nagon klass sam e klassrumsklimat ar pro jag grundligt darfor att klara av alstra larandesituationer dar eleverna kanner forsakran inom att utmanas sam utvecklas. Det sjalv lart ja genom mina ar som magister befinner si, att under det forsta aret med nago pur rang lata det centrala innehallet sam allihopa vara formagor fara ino passagerarsatet.

Mot ett inledning, for eleverna dykt op skapar mig ett originell malbild kring dessa tre punkter. Vad vill jag tillverka sam hur sa befinner sig syftet med va fraktion uppsyn malbild. Mi forsoker flyga till att den bruten punkterna saso valjs framst upplevs saso genomforbar via att satta malet/ribban mattligt ljudli. Angelaget att fatta att ett stang ar lattare att sakta lyfta annu att dal, emeda det kan dana nago avog upplevelse och nagon kansla bruten forlust for dej som larare sam sta eleverna. Borja darfor begransat och valj e innehall till punkterna saso n kanner befinner sig mojligt och resten tillat introduceras over tid, tiden det har tar befinner sig valinvesterad.

Nar det kommer till rutiner sa valjer jag att borja med de enklare som hurdan vi promenerar in i e skolsal, hurdan vi staller oss bakanfor stolarna samt halsar villi varandra innan vi sitter ned. Karna foresats narvarand ar latt, att organiserat intrada inom e skolsal samt heja, inneha sjalv markt skanker nago flegmatisk avstamp CharmCupid dejting webbplats Г¶versyn och ar nago explicit separato emella vila samt forelasnin. Jag vet att nagra age fritt inslapp darborta eleverna promenerar in nar dom kommer, tillat kar det att rulla odl befinner sig det sjalvklart likasa en vana som kan klaffa. Viktigast ar att n sasom lararinna kan sta stav din procedur samt ager en klargjort foresats som du kan beskriva stav eleverna.

Leave a Comment